‹ Formulier afsluiten

Contact

Heeft u een vraag? Vul dan het formulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Waterschapsbelasting

Heeft u een vraag over uw belastingaanslag, bel dan tijdens kantooruren naar (0411) 618 618, keuze 1.

Steeds meer overheidszaken kunt u via internet regelen met behulp van uw DigiD voor burgers en eHerkenning voor ondernemers. In Mijn Dommel kunt u een codewijziging in uw belastingaanslag doorgeven, kwijtschelding aanvragen of bezwaar maken.

Privacy

Wilt u weten hoe Waterschap De Dommel omgaat met uw persoonsgegevens? Bekijk onze privacyverklaring .

Ik heb een vraag over...

U kunt digitaal een melding doen over water. Dit kan gaan over:

  • dode vissen of dieren
  • blauwalg
  • maaien
  • muskusratten
  • verstopping
  • vervuiling
  • wateroverlast

Kwijtschelding is bedoeld voor iedereen die de aanslag niet kan betalen. Bij de beoordeling van een kwijtscheldingsverzoek wordt onder meer gekeken naar uw inkomsten, het bank- en spaartegoed en vermogen. Is uw netto-besteedbaar inkomen of uw bank- en spaartegoed hoger dan de vastgestelde normen dan wordt het verzoek om kwijtschelding afgewezen.

Kwijtschelding wordt enkel verleend voor het aanslagbedrag, niet voor eventuele invorderingskosten zoals aanmaningskosten of de kosten van een dwangbevel. Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen, dienen eerst deze kosten voldaan te zijn. Ga hier hiervoor naar Mijn Dommel.

Ga hier hiervoor naar Mijn Dommel. Kies document uploaden.

Dan kunt u schriftelijk een administratief beroepschrift indienen. Dit moet binnen 10 dagen na dagtekening van de uitspraak. Vermeld hierbij altijd uw aanslagbiljetnummer en geef hierbij gemotiveerd aan waarom u het niet eens bent met de uitspraak.

Waterschap De Dommel
Postbus 10.000
5280 DA Boxtel

Een overzicht van uw betalingen van de aanslagen watersysteemheffing gebouwd en/of ongebouwd kunt u zelf online raadplegen. Logt u hiervoor in op Mijn Dommel.

Zuiveringsheffing en/of watersysteemheffing ingezetenen betaalt u via de voorschotten van waterleidingmaatschappij Brabant Water. Ga hiervoor naar www.brabantwater.nl

Wanneer de invordering van een belastingaanslag al in een vergevorderd stadium is (bijvoorbeeld: aankondiging deurwaarder/laatste waarschuwing of loonvordering) dan kan het handig zijn om uw betalingsbewijs aan Waterschap De Dommel toe te zenden. Hieronder kunt u uw betalingsbewijs uploaden en versturen.

Een kopie van uw aanslagbiljet kunt u downloaden via Mijn Dommel.

Zuiveringsheffing en/of watersysteemheffing ingezetenen betaalt u via de voorschotten van waterleidingmaatschappij Brabant Water. U betaalt deze NIET rechtstreeks aan waterschap De Dommel. U kunt uw voorschot wijzigen via (0411) 618 618, keuze 1.

  • Ga naar www.brabantwater.nl
  • Ga naar Mijn Brabant Water en log in met e-mail en wachtwoord
  • Kies ‘Voorschot verhogen’

De aanslag(en) watersysteemheffing gebouwd en/of ongebouwd betaalt u wèl rechtstreeks aan waterschap De Dommel. Voor betaling van de aanslag, aanvragen of intrekken van uw automatische incasso gaat u hiervoor naar Mijn Dommel.

Een overzicht van uw openstaande vorderingen kunt u zelf online raadplegen.
Logt u hiervoor in op Mijn Dommel.

Waterschap De Dommel betaalt binnen 14 dagen na de uitspraak geld terug. Het bedrag wordt altijd terug gestort op het IBAN waarvan de betaling is gedaan. Controleer of Waterschap De Dommel uw correcte IBAN heeft. Logt u hiervoor in op Mijn Dommel.

U moet uw verhuizing doorgeven aan uw gemeente. U betaalt de zuiveringsheffing en/of watersysteemheffing via de voorschotten van waterleidingsmaatschappij Brabant Water. U kunt uw verhuizing doorgeven via telefoonnummer (0411) 618 618, keuze 1 of via www.brabantwater.nl

Heeft u een eigen woning? Waterschap De Dommel ontvangt automatisch bericht van uw gemeente. Is uw verhuizing niet goed verwerkt dan kunt u hiervoor bezwaar indienen. Ga hiervoor naar Mijn Dommel.

Een overlijden meldt u bij uw gemeente. Waterschap De Dommel ontvangt hiervan automatisch bericht. Als uw gezinssamenstelling wijzigt naar een eenpersoons huishouden komt u mogelijk in aanmerking voor vermindering van de zuiveringsheffing. Vraag een codewijziging aan. Ga hiervoor naar Mijn Dommel.

Dommel bepaalt elk jaar de waarde van een (on)roerende zaak (bijvoorbeeld een woning, bedrijfspand of woonboot) in de gemeenten Alblasserdam, Albrandswaard, Barendrecht, Binnenmaas, Brielle, Cromstrijen, Goeree-Overflakkee, Hardinxveld-Giessendam, Hellevoetsluis, Korendijk, Krimpenerwaard, Lansingerland, Molenwaard, Nieuwkoop, Oud-Beijerland, Strijen, Werkendam, Woudrichem.
Deze waarde stellen wij vast op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ). Ga voor meer informatie naar www.Dommel.nl/woz/.

Heeft u een WOZ-beschikking ontvangen van een (on)roerende zaak? Dan kunt u een taxatieverslag inzien/opvragen. Logt u hiervoor in op Mijn Dommel en ga naar 'Mijn taxatieverslagen'.

Dommel verzorgt voor de gemeenten Alblasserdam, Barendrecht, Binnenmaas, Brielle, Cromstrijen, Goeree-Overflakkee, Hardinxveld-Giessendam, Hellevoetsluis, Korendijk, Krimpenerwaard, Lansingerland, Molenwaard, Oud-Beijerland, Strijen, Werkendam en Woudrichem ook de heffing en invordering van de hondenbelasting. Houders van honden in deze gemeenten zijn verplicht aangifte te doen bij Dommel.

Wanneer u vertrekt naar een andere gemeente of wanneer uw hond is overleden of een andere eigenaar krijgt, kunt u de hond afmelden voor de hondenbelasting. Mogelijk heeft u recht op vermindering van de honden belasting.

U kunt een hond zelf aan- of afmelden. Logt u hiervoor in op Mijn Dommel. Ga naar 'Zelf regelen' en klik op 'Hond aangeven' of 'Hond afmelden'.

Hondenpenning
Woont u in Barendrecht of Hardinxveld-Giessendam?
Dan ontvangt u als bewijs van registratie van uw hond een hondenpenning.
Als uw hond is overleden of verkocht, stuurt u de penning retour naar Dommel, Postbus 7059, 3286 ZH Klaaswaal.

Let op: bezwaar indienen kan via Mijn Dommel.

Bent u bewindvoerder in de WSNP of curator in een faillissement, dan kunt u hier uw correspondentie uploaden.

Bent u bewindvoerder inzake bechermingsbewind/onder curatele stelling, dan kunt u hier uw correspondentie inclusief de rechterlijke uitspraak uploaden. Staat u zelf onder beschermingsbewind, laat dan uw bewindvoerder contact met ons opnemen.

Bent u schuldhulpverlener of budgetbeheerder, dan kunt u hier uw vraag stellen of uw correspondentie uploaden. Is de schuldhulpverlening of budgetbeheer op uzelf van toepassing, laat dan uw begeleider contact met ons opnemen.

Heeft u van Dommel een brief ontvangen waarin uw IBAN wordt opgevraagd omdat u recht heeft op een korting/teruggave/lastenverlichting, dan kunt u deze geheel ingevulde brief hier uploaden.

Voor bewindvoering verwijzen wij u door naar het digitale systeem 'Webis Bewindvoering'.

Voor bewindvoering verwijzen wij u door naar het digitale systeem 'Webis Bewindvoering'.

Gegevens belastingplichtige
Gegevens
Voeg een extra bestand toe.

U kunt maximaal 15 bestanden van elk maximaal 5MB toevoegen.

Alleen bestanden van de volgende types worden geaccepteerd: .pdf, .csv, .rtf, .xml, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, .png en .tiff