‹ Formulier afsluiten

Contact

Privacy

Wil je weten hoe Waterschap De Dommel omgaat met uw persoonsgegevens? Bekijk onze privacyverklaring .

Ik heb een vraag over...

Je kunt digitaal een melding doen over water. Dit kan gaan over:

 • dode vissen of dieren
 • blauwalg
 • maaien
 • muskusratten
 • verstopping
 • vervuiling
 • wateroverlast

Direct melden

Kom ik in aanmerking voor kwijtschelding?

Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen, kijken we naar diverse factoren. Vermogen: het totale saldo van al je bankrekeningen mag niet hoger zijn dan de voor jouw geldende bijstandsnorm van één maand, plus:

 • je netto woonlasten;
 • je netto ziektekosten;
 • je ontvangen huur- en zorgtoeslag en
 • je ontvangen kindgebonden budget.

Je krijgt alleen kwijtschelding voor het aanslagbedrag. Kwijtschelding geldt niet voor de eventuele kosten, zoals de aanmaningskosten of de kosten van een dwangbevel. Je moet eerst de kosten betalen voordat je recht kunt hebben op kwijtschelding.

Kwijtschelding vraag je aan via Mijn Dommel. Je hebt hiervoor DigiD of eHerkenning nodig.

Mijn Dommel.

Ik moet bijlagen bij de aanvraag voor kwijtschelding opsturen

Moet je bijlagen opsturen voor je aanvraag voor kwijtschelding. Dit doe je digitaal via Mijn Dommel. Kies document uploaden. Je hebt hiervoor DigiD of eHerkenning nodig.

Mijn Dommel.

Ik ben het niet eens met de uitspraak op mijn aanvraag kwijtschelding

`

Je kunt binnen 10 dagen na dagtekening van de uitspraak op je kwijtscheldingsaanvraag in administratief beroep gaan. Dat kan schriftelijk of digitaal. Daarin geef je duidelijk aan waarom je het niet eens bent met deze beschikking.

Digitaal via Mijn Dommel. Kies ‘Wijzigingsformulier’ Je hebt hiervoor DigiD of eHerkenning nodig.

Mijn Dommel.

Schriftelijk

Als je schriftelijk administratief beroep indient, moet je duidelijk aangeven tegen welke beschikking of uitspraak je dat doet. Het is belangrijk dat je je bezwaar goed omschrijft. Ook moet je bewijsstukken meesturen. Vermeld in je brief duidelijk:

 • Je naam en adres;
 • de datum van je beroepschrift;
 • het belastingjaar en het aanslagbiljetnummer;
 • de reden(en) waarom je bezwaar maakt;
 • je handtekening.

Stuur je beroepschrift t.a.v. het Dagelijks Bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel.

Ik heb een vraag over...

Een automatische incasso aanvragen of stopzetten regel je via Mijn Dommel. Je hebt hiervoor DigiD of eHerkenning nodig.

Mijn Dommel.

In de volgende gevallen is betalen in termijnen (betalingsregeling) mogelijk:

 • je hebt heeft bezwaar gemaakt;
 • je verwacht een uit te betalen bedrag;
 • je hebt betalingsproblemen.
Een betalingsregeling moet je schriftelijk aanvragen. Je moet uitleggen waarom je dit aanvraagt. Stuur je vraag naar: Waterschap De Dommel, afdeling Belastingen, Postbus 10001, 5280 DA Boxtel.

In de volgende gevallen is het mogelijk om later te betalen (uitstel van betaling):

 • je hebt bezwaar gemaakt;
 • je verwacht een uit te betalen bedrag;
 • je hebt betalingsproblemen.
Uitstel van betaling moet je schriftelijk aanvragen. Je moet uitleggen waarom je dit aanvraagt. Stuur je vraag naar: Waterschap De Dommel, afdeling Belastingen, Postbus 10001, 5280 DA Boxtel.

Zuiveringsheffing en/of watersysteemheffing ingezeten
Je betaalt deze belasting via de voorschotten van Brabant Water. Je betaalt deze belasting niet direct aan Waterschap De Dommel. Heb je hierover een vraag? Neem dan contact op met Brabant Water, tel. 073 683 80 00 / www.brabantwater.nl

Watersysteemheffing gebouwd en/of ongebouwd
Je betaalt deze belasting direct aan Waterschap De Dommel. Je kunt de belasting betalen via Mijn Dommel. Je hebt hiervoor DigiD of eHerkenning nodig.

Mijn Dommel.

Je hebt een brief ontvangen van Waterschap De Dommel waarin staat dat je geld terug krijgt. Het bedrag wordt binnen 14 dagen overgemaakt op het rekeningnummer (IBAN) dat bij ons bekend is. Controleer je rekeningnummer in Mijn Dommel. Je hebt hiervoor DigiD of eHerkenning nodig.

Mijn Dommel.

Een kopie van je aanslagbiljet kun je downloaden via Mijn Dommel. Je hebt hiervoor DigiD of eHerkenning nodig.

Mijn Dommel.

Een overzicht van je openstaande vorderingen kunt u zelf online raadplegen.
Logt u hiervoor in op Mijn Dommel.

Een verhuizing moet je doorgeven aan je gemeente en aan Brabant Water. 073 683 80 00 / www.brabantwater.nl

Waterschap De Dommel ontvangt hier automatisch bericht van. Is je verhuizing niet goed verwerkt dan kun je bezwaar indienen. Ga naar Mijn Dommel. Je hebt hiervoor DigiD of eHerkenning nodig.

Mijn Dommel.

Een overlijden meld je bij je gemeente. Waterschap De Dommel ontvangt hiervan bericht. Woon je nu alleen dan geldt code 7 (= 1 vervuilingseenheid). Woon je met 2 of meer personen dan geldt code 0 ( = 3 vervuilingseenheden).

Staat op de aanslag de verkeerde code dan kun je hiervoor bezwaar maken. Ga naar Mijn Dommel en kies wijzigingsformulier. Je hebt hiervoor DigiD of eHerkenning nodig.

Mijn Dommel.

Dommel bepaalt elk jaar de waarde van een (on)roerende zaak (bijvoorbeeld een woning, bedrijfspand of woonboot) in de gemeenten Alblasserdam, Albrandswaard, Barendrecht, Binnenmaas, Brielle, Cromstrijen, Goeree-Overflakkee, Hardinxveld-Giessendam, Hellevoetsluis, Korendijk, Krimpenerwaard, Lansingerland, Molenwaard, Nieuwkoop, Oud-Beijerland, Strijen, Werkendam, Woudrichem.
Deze waarde stellen wij vast op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ). Ga voor meer informatie naar www.Dommel.nl/woz/.

Heeft u een WOZ-beschikking ontvangen van een (on)roerende zaak? Dan kunt u een taxatieverslag inzien/opvragen. Logt u hiervoor in op Mijn Dommel en ga naar 'Mijn taxatieverslagen'.

De aanslag(en) vanaf belastingjaar 2021 vallen niet onder de pauzeknop van de toeslagaffaire. Die moet je dus wel betalen. Je kunt daarvoor met ons een betalingsregeling afspreken. Geef hieronder aan in hoeveel termijnen je wilt betalen en laat je contact gegevens achter of neem contact op via (0411) 618 330.

Als je de aanslag(en) vanaf belastingjaar 2021 niet kunt betalen, vraag dan kwijtschelding aan. Ga hiervoor naar www.dommel.nl/kwijtschelding Je hebt hiervoor DigiD nodig.

Dommel verzorgt voor de gemeenten Alblasserdam, Barendrecht, Binnenmaas, Brielle, Cromstrijen, Goeree-Overflakkee, Hardinxveld-Giessendam, Hellevoetsluis, Korendijk, Krimpenerwaard, Lansingerland, Molenwaard, Oud-Beijerland, Strijen, Werkendam en Woudrichem ook de heffing en invordering van de hondenbelasting. Houders van honden in deze gemeenten zijn verplicht aangifte te doen bij Dommel.

Wanneer u vertrekt naar een andere gemeente of wanneer uw hond is overleden of een andere eigenaar krijgt, kunt u de hond afmelden voor de hondenbelasting. Mogelijk heeft u recht op vermindering van de honden belasting.

U kunt een hond zelf aan- of afmelden. Logt u hiervoor in op Mijn Dommel. Ga naar 'Zelf regelen' en klik op 'Hond aangeven' of 'Hond afmelden'.

Hondenpenning
Woont u in Barendrecht of Hardinxveld-Giessendam?
Dan ontvangt u als bewijs van registratie van uw hond een hondenpenning.
Als uw hond is overleden of verkocht, stuurt u de penning retour naar Dommel, Postbus 7059, 3286 ZH Klaaswaal.

Dit onderwerp is ALLEEN bedoeld voor NCNP-bureaus.
Om het bezwaarproces in 2019 efficiënt en zorgvuldig te laten verlopen, heeft Dommel met ingang van dit jaar het Gemachtigden-Portaal in gebruik genomen.
Om in te loggen kunt u deze link gebruiken.

Bent u bewindvoerder in de WSNP of curator in een faillissement, dan kunt u hier uw correspondentie uploaden.

Bent u bewindvoerder inzake bechermingsbewind/onder curatele stelling, dan kunt u hier uw correspondentie inclusief de rechterlijke uitspraak uploaden. Staat u zelf onder beschermingsbewind, laat dan uw bewindvoerder contact met ons opnemen.

Bent u schuldhulpverlener of budgetbeheerder, dan kunt u hier uw vraag stellen of uw correspondentie uploaden. Is de schuldhulpverlening of budgetbeheer op uzelf van toepassing, laat dan uw begeleider contact met ons opnemen.

Heeft u van Dommel een brief ontvangen waarin uw IBAN wordt opgevraagd omdat u recht heeft op een korting/teruggave/lastenverlichting, dan kunt u deze geheel ingevulde brief hier uploaden.

Voor bewindvoering verwijzen wij u door naar het digitale systeem 'Webis Bewindvoering'.

Voor bewindvoering verwijzen wij u door naar het digitale systeem 'Webis Bewindvoering'.

Gegevens belastingplichtige
Gegevens
Je aanslagbiljetnummer vind je op de correspondentie van Waterschap De Dommel. Je klantnummer vind je op de jaarafrekening van Brabant Water.
Een telefoonnummer moet uit 10 cijfers bestaan.
Voeg een extra bestand toe.

Je kunt maximaal 15 bestanden van elk maximaal 5MB toevoegen.

Alleen bestanden van de volgende types worden geaccepteerd: .pdf, .csv, .rtf, .xml, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, .png en .tiff

Het invullen van je adresgegeven is niet verplicht.
Als je een reactie wilt ontvangen hebben wij je gegevens nodig.