‹ Formulier afsluiten

Contact

Heeft u een vraag? Vul dan het formulier in.

Dit formulier is NIET voor:

 • Bezwaar maken
 • Automatische incasso aanvragen
 • Kwijtschelding aanvragen
Dit regelt u direct in Mijn Dommel.

Privacy

Wilt u weten hoe Waterschap De Dommel omgaat met uw persoonsgegevens? Bekijk onze privacyverklaring .

Ik heb een vraag over...

U kunt digitaal een melding doen over water. Dit kan gaan over:

 • dode vissen of dieren
 • blauwalg
 • maaien
 • muskusratten
 • verstopping
 • vervuiling
 • wateroverlast

Direct melden

Kom ik in aanmerking voor kwijtschelding?

Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen, kijken we naar diverse factoren. Vermogen: het totale saldo van al uw bankrekeningen mag niet hoger zijn dan de voor u geldende bijstandsnorm van één maand, plus:

 • uw netto woonlasten;
 • uw netto ziektekosten;
 • uw ontvangen huur- en zorgtoeslag en
 • uw ontvangen kindgebonden budget.
Bovendien mag uw inkomen niet hoger zijn dan de voor u geldende bijstandsnorm.

U krijg alleen kwijtschelding voor het aanslagbedrag. Kwijtschelding geldt niet voor de eventuele kosten, zoals de aanmaningskosten of de kosten van een dwangbevel. U moet eerst de kosten betalen voordat u recht kunt hebben op kwijtschelding.

Kwijtschelding vraagt u aan via Mijn Dommel. U heeft hiervoor DigiD of eHerkenning nodig.

Mijn Dommel.

Ik moet bijlagen bij de aanvraag voor kwijtschelding opsturen

Moet u bijlagen opsturen voor uw aanvraag voor kwijtschelding. Dit doet u digitaal via Mijn Dommel. Kies document uploaden. U heeft hiervoor DigiD of eHerkenning nodig.

Mijn Dommel.

Ik ben het niet eens met de uitspraak op mijn aanvraag kwijtschelding

U kunt schriftelijk een administratief beroepschrift indienen. Dit moet binnen 10 dagen na dagtekening van de uitspraak. Vermeld uw aanslagbiljetnummer. Geef aan waarom u het niet eens bent met de uitspraak.

Stuur uw beroepschrift naar: Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel.

Ik heb een vraag over...

Een automatische incasso aanvragen of stopzetten regelt u via Mijn Dommel. U heeft hiervoor DigiD of eHerkenning nodig.

Mijn Dommel.

In de volgende gevallen is betalen in termijnen (betalingsregeling) mogelijk:

 • u heeft bezwaar gemaakt;
 • u verwacht een uit te betalen bedrag;
 • u heeft betalingsproblemen.
Een betalingsregeling moet u schriftelijk aanvragen. U moet uitleggen waarom u dit aanvraagt. Stuur uw vraag naar: Waterschap De Dommel, afdeling Belastingen, Postbus 10001, 5280 DA Boxtel.

In de volgende gevallen is het mogelijk om later te betalen (uitstel van betaling):

 • u heeft bezwaar gemaakt;
 • u verwacht een uit te betalen bedrag;
 • u heeft betalingsproblemen.
Uitstel van betaling moet u schriftelijk aanvragen. U moet uitleggen waarom u dit aanvraagt. Stuur uw vraag naar: Waterschap De Dommel, afdeling Belastingen, Postbus 10001, 5280 DA Boxtel.

Zuiveringsheffing en/of watersysteemheffing ingezeten
U betaalt deze belasting via de voorschotten van Brabant Water. U betaalt deze belasting niet direct aan Waterschap De Dommel. Heeft u hierover een vraag? Neem dan contact op met Brabant Water, tel. 073 683 80 00 / www.brabantwater.nl

Watersysteemheffing gebouwd en/of ongebouwd
U betaalt deze belasting direct aan Waterschap De Dommel. U kunt de belasting betalen via Mijn Dommel. U heeft hiervoor DigiD of eHerkenning nodig.

Mijn Dommel.

U heeft een brief ontvangen van Waterschap De Dommel waarin staat dat u geld terug krijgt. Het bedrag wordt binnen 14 dagen overgemaakt op het rekeningnummer (IBAN) dat bij ons bekend is. Controleer uw rekeningnummer in Mijn Dommel. U heeft hiervoor DigiD of eHerkenning nodig.

Mijn Dommel.

Een kopie van uw aanslagbiljet kunt u downloaden via Mijn Dommel. U heeft hiervoor DigiD of eHerkenning nodig.

Mijn Dommel.

Een overzicht van uw openstaande vorderingen kunt u zelf online raadplegen.
Logt u hiervoor in op Mijn Dommel.

Een verhuizing moet u doorgeven aan uw gemeente en aan Brabant Water.

Watersysteemheffing en/of zuiveringsheffing
Op de eindafrekening van Brabant Water wordt de hoogte van de zuiveringsheffing gecorrigeerd. Heeft u hier een vraag over dan neemt u contact op met Brabant Water 073 683 80 00 / www.brabantwater.nl

Watersysteemheffing gebouwd en/of ongebouwd
Waterschap De Dommel ontvangt bericht van uw gemeente. Is uw verhuizing niet goed verwerkt dan kunt u hiervoor bezwaar indienen. Ga hiervoor naar Mijn Dommel. U heeft hiervoor DigiD of eHerkenning nodig.

Mijn Dommel.

Een overlijden meldt u bij uw gemeente. Waterschap De Dommel ontvangt hiervan bericht. Woont u nu alleen dan geldt code 7 (= 1 vervuilingseenheid). Woont u met 2 of meer personen dan geldt code 0 ( = 3 vervuilingseenheden).

Staat op de aanslag de verkeerde code dan kunt hiervoor bezwaar maken. Ga naar Mijn Dommel en kies formulier codewijziging. U heeft hiervoor DigiD of eHerkenning nodig.

Mijn Dommel.

Dommel bepaalt elk jaar de waarde van een (on)roerende zaak (bijvoorbeeld een woning, bedrijfspand of woonboot) in de gemeenten Alblasserdam, Albrandswaard, Barendrecht, Binnenmaas, Brielle, Cromstrijen, Goeree-Overflakkee, Hardinxveld-Giessendam, Hellevoetsluis, Korendijk, Krimpenerwaard, Lansingerland, Molenwaard, Nieuwkoop, Oud-Beijerland, Strijen, Werkendam, Woudrichem.
Deze waarde stellen wij vast op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ). Ga voor meer informatie naar www.Dommel.nl/woz/.

Heeft u een WOZ-beschikking ontvangen van een (on)roerende zaak? Dan kunt u een taxatieverslag inzien/opvragen. Logt u hiervoor in op Mijn Dommel en ga naar 'Mijn taxatieverslagen'.

De aanslag(en) vanaf belastingjaar 2021 vallen niet onder de pauzeknop van de toeslagaffaire. Die moet u dus wel betalen. U kunt daarvoor met ons een betalingsregeling afspreken. Geef hieronder aan in hoeveel termijnen u wilt betalen en laat uw contact gegevens achter of neem contact op via (0411) 618 330.

Als u de aanslag(en) vanaf belastingjaar 2021 niet kunt betalen, vraag dan kwijtschelding aan. Ga hiervoor naar www.dommel.nl/kwijtschelding U heeft hiervoor DigiD nodig.

Dommel verzorgt voor de gemeenten Alblasserdam, Barendrecht, Binnenmaas, Brielle, Cromstrijen, Goeree-Overflakkee, Hardinxveld-Giessendam, Hellevoetsluis, Korendijk, Krimpenerwaard, Lansingerland, Molenwaard, Oud-Beijerland, Strijen, Werkendam en Woudrichem ook de heffing en invordering van de hondenbelasting. Houders van honden in deze gemeenten zijn verplicht aangifte te doen bij Dommel.

Wanneer u vertrekt naar een andere gemeente of wanneer uw hond is overleden of een andere eigenaar krijgt, kunt u de hond afmelden voor de hondenbelasting. Mogelijk heeft u recht op vermindering van de honden belasting.

U kunt een hond zelf aan- of afmelden. Logt u hiervoor in op Mijn Dommel. Ga naar 'Zelf regelen' en klik op 'Hond aangeven' of 'Hond afmelden'.

Hondenpenning
Woont u in Barendrecht of Hardinxveld-Giessendam?
Dan ontvangt u als bewijs van registratie van uw hond een hondenpenning.
Als uw hond is overleden of verkocht, stuurt u de penning retour naar Dommel, Postbus 7059, 3286 ZH Klaaswaal.

Dit onderwerp is ALLEEN bedoeld voor NCNP-bureaus.
Om het bezwaarproces in 2019 efficiënt en zorgvuldig te laten verlopen, heeft Dommel met ingang van dit jaar het Gemachtigden-Portaal in gebruik genomen.
Om in te loggen kunt u deze link gebruiken.

Bent u bewindvoerder in de WSNP of curator in een faillissement, dan kunt u hier uw correspondentie uploaden.

Bent u bewindvoerder inzake bechermingsbewind/onder curatele stelling, dan kunt u hier uw correspondentie inclusief de rechterlijke uitspraak uploaden. Staat u zelf onder beschermingsbewind, laat dan uw bewindvoerder contact met ons opnemen.

Bent u schuldhulpverlener of budgetbeheerder, dan kunt u hier uw vraag stellen of uw correspondentie uploaden. Is de schuldhulpverlening of budgetbeheer op uzelf van toepassing, laat dan uw begeleider contact met ons opnemen.

Heeft u van Dommel een brief ontvangen waarin uw IBAN wordt opgevraagd omdat u recht heeft op een korting/teruggave/lastenverlichting, dan kunt u deze geheel ingevulde brief hier uploaden.

Voor bewindvoering verwijzen wij u door naar het digitale systeem 'Webis Bewindvoering'.

Voor bewindvoering verwijzen wij u door naar het digitale systeem 'Webis Bewindvoering'.

Gegevens belastingplichtige
Gegevens
Uw Aanslagbiljetnummer vindt u op de correspondentie van Waterschap De Dommel. Uw klantnummer vindt u op de jaarafrekening van Brabant Water.
Een telefoonnummer moet uit 10 cijfers bestaan.
Voeg een extra bestand toe.

U kunt maximaal 15 bestanden van elk maximaal 5MB toevoegen.

Alleen bestanden van de volgende types worden geaccepteerd: .pdf, .csv, .rtf, .xml, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, .png en .tiff

Het invullen van uw adresgegeven is niet verplicht.
Als u een reactie wilt ontvangen hebben wij uw gegevens nodig.